Museum De Pelgrim headerafbeelding

Vacatures

Kom jij ons enthousiaste team versterken?

De Stichting Oldenzaalse Musea vertelt in museum het Palthe Huis en museum De Pelgrim het verhaal van Oldenzaal: de oudste stad van Twente, en daarmee vol rijke historie. We staan altijd open voor nieuwe vrijwilligers en op deze pagina zie je onze beschikbare vacatures. 

Lid Raad van Toezicht

De Stichting Oldenzaalse Musea vertelt in Museum Het Palthe Huis en Museum de Pelgrim het verhaal van Oldenzaal: de oudste stad van Twente, en daarmee vol rijke historie. Het Palthe Huis bestaat uit twee delen. In het historisch woonhuis ontdekken bezoekers hoe een familie van stand in de achttiende eeuw woonde, en in de stadspresentatie maken bezoekers kennis met het ontstaan en de ontwikkeling van Oldenzaal. Museum De Pelgrim gaat over het ritme van het leven. Oldenzaal is, door haar rijke historie, een stad waar door de jaren heen veel tradities zijn ontwikkeld. Vaak liggen de wortels in het geloof. In het museum ontdekken bezoekers van alles over typisch Oldenzaalse rituelen en tradities, maar ook over die van henzelf.

De collecties en verhalen van de musea en de stad worden op diverse en aansprekende wijze ontsloten voor een breed publiek: met museale presentaties, voorstellingen, publicaties en activiteiten.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Stichting Oldenzaalse Musea, denkt mee en adviseert de directeur-bestuurder ten aanzien van beleid, besluitvorming en uitvoering, en stelt jaarlijks de begroting, jaarrekening en het beleidsplan vast. De raad bestaat uit vijf leden en vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. Het betreft een onbezoldigde functie.

Wij zoeken voor de Stichting Oldenzaalse Musea versterking in de vorm van een

Lid van de Raad van Toezicht

De raad van toezicht heeft als belangrijkste taken toezicht houden op het functioneren van de organisatie, de directeur-bestuurder te adviseren en deze constructief te ondersteunen. De raad verricht haar werkzaamheden gebaseerd op de Governance Code Cultuur.

De leden hebben affiniteit met waar de Stichting Oldenzaalse Musea voor staat. De leden hebben (bestuurlijke) ervaring met strategische en organisatorische vraagstukken, én voelen zich verbonden met Oldenzaal en zijn betrokken bij de Oldenzaalse samenleving.

Wij zijn op zoek naar iemand:

  • Met een brede maatschappelijke belangstelling en belangstelling voor de cultuursector in het bijzonder.
  • Die beschikt over de vereiste kennis om de doelen van beleid en strategie, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.
  • In staat om betrokkenheid en toezichthoudende afstand goed in balans te houden.
  • Verantwoordelijkheidsgevoel, integriteit en onafhankelijkheid. Tevens heeft elk lid voldoende tijd om alle vergaderingen bij te wonen.
  • Verbondenheid met de stad Oldenzaal.

We zoeken nadrukkelijk naar meer (culturele) diversiteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Iedereen wordt daarom van harte uitgenodigd om te solliciteren. Dit kan door te mailen naar [email protected] o.v.v. Sollicitatie Lid Raad van Toezicht.