Museum De Pelgrim headerafbeelding

Archeohotspot

De ArcheoHotSpot is een plek waar archeologie, archeologen, vrijwilligers, bewoners en bezoekers samenkomen. Opgravingen, uit het verleden en die van nu, worden ontsloten voor publiek. 

 

Opgravingen van toen en nu

Enthousiaste vrijwilligers werken in de ArcheoHotspot aan openstaande vragen van opgravingen uit het verleden en materiaal van recente opgravingen. Deze opgravingen zijn opgeslagen in het provinciaal archeologisch depot van het Oversticht in Deventer. Per opgraving worden de vondsten naar het Palthe Huis gebracht om door de vrijwilligers te worden onderzocht.  

Lezingen, workshops en andere activiteiten

Bezoekers kunnen binnenlopen, meehelpen en vragen stellen. Er worden lezingen, workshops en andere activiteiten rondom opgravingen in de ArcheoHotSpot verzorgd. Is je interesse gewekt? Hou dan onze agenda in de gaten! Ook leuk: een kinderfeestje "Ik word Archeoloog"!

Een Archeo HotSpot in Oldenzaal

Wat is dat nu weer, een 'Archeo HotSpot'? Nou ja, archeo heeft natuurlijk iets met archeologie (overblijfselen van oude culturen bestuderen) te maken en een hotspot... tja, een plek waar het allemaal gebeurt. Maar wat gebeurt er dan allemaal? 

In het hele land zijn locaties waar je iets meer te weten kunt komen over de plaatselijke archeologie. Op die locaties zijn vrijwilligers, amateurarcheologen en soms echt archeologen bezig met het onderzoeken van vondsten die ze bij opgravingen hebben ontdekt. En in Oldenzaal en omgeving is veel, heel veel te ontdekken onder je voeten. 

Al ver voor de jaartelling was er sprake van bewoning daar waar nu de wijk 'De Thijs' is. Aan de Zandhorstweg en bij het Hulsbeek zijn zogenaamde 'grafheuvels' ontdekt. Een grafheuvel is een door nabestaanden aangelegde heuvel van heideplaggen of ander materiaal, waaronder of waarin overledenen zijn begraven. Maar ook uit latere periodes, bijvoorbeeld de Middeleeuwen, zijn veel voorwerpen uit de bodem gehaald. 

Jammer genoeg komen er maar zelden voorwerpen die nog in originele staat zijn, maar ook aan schervan is genoeg te ontdekken. Iedereen die iets meer wil weten over de plaatselijke archeologie is van harte welkom bij de Archeo HotSpot Oldenzaal. Deze is te vinden in het gebouw van De Pelgrim. Elke vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur worden daar archeologische vondsten onderzocht. En heb je zelf iets gevonden, waarvan je denkt, dat is héél oud, kom dan gerust naar het museum en laat het zien.